تبلیغات
میاندوآب - اقتصاد میاندوآب


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

اقتصاد میاندوآب

نوشته شده توسط:admin administrator
دوشنبه 30 خرداد 1390-08:44 ق.ظ

جغرافیای اقتصادی شهرستان میاندوآب

وضعیت نیروی انسانی در شهرستان میاندوآب :

در آبان 1375 در این شهرستان 42548 خانوار معمولی ساكن وجود داشت . در آبان ماه سال 1375 از 182860 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان 79/72 درصد با سواد بوده اند . نسبت باسوادی در گروه سنی 6 ـ 14 ساله 63/94 درصد و در گروه سنی 15 ساله و بیشتر 41/63 درصد بوده است . در این شهرستان نسبت با سوادی در بین مردان 15/80 درصد و در بین زنان 15/65 درصد بوده است .

 

وضعیت اشتغال و بیكاری در شهرستان میاندوآب :

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1375 ، شهرستان میاندوآب دارای 209840 جمعیت بوده است كه 58555 نفر آنها جمعیت فعال می باشند . از بین 58555 نفر جمعیت فعال این شهرستان 19/89 درصد ( 52227 نفر ) جمعیت شاغل و 81/10 درصد (6328 نفر ) جمعیت بیكار بوده است . سهم این شهرستان از شاغلان كل استان 19/8 درصد و از كل بیكاران استان 56/9 درصد می باشد .

شاغلان بخش خصوصی این شهرستان در سال 1375 ، 39819 نفر و شاغلان بخش عمومی 10235 نفر بوده است . 24/76 درصد شاغلان این شهرستان در بخش خصوصی و 59/19 درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده اند . 43/8 درصد شاغلان در بخش خصوصی و 18/6 درصد شاغلان در بخش عمومی استان در این شهرستان قرار دارند .

طبق سرشماری سال 1375 ، از كل شاغلان این شهرستان 98/16 درصد ( 8867 نفر ) در بخش صنعت 93/29 درصد ( 15632 نفر ) در بخش كشاورزی و 08/10 درصد ( 5266 نفر ) در بخش خدمات شاغل بوده اند . سهم این شهرستان از شاغلان بخش صنعت استان 39/5 درصد ، شاغلان بخش كشاورزی استان 28/7 درصد و شاغلان بخش خدمات استان 11/2 درصد می باشد .

از كل شاغلان این شهرستان 25/70 درصد ( 36692 نفر ) با سواد و 75/29 درصد ( 15535 نفر ) بیسواد بوده اند و 24/5 درصد (2736 نفر) شاغلان باسواد این شهرستان دارای تحصیلات عالی می باشند . سهم این شهرستان از كل شاغلان باسواد استان 31/8 درصد شاغلان بیسواد 90/7 درصد و شاغلان دارای تحصیلات عالی استان 01/7 درصد می باشد .

 

وضعیت بخش كشاورزی در شهرستان میاندوآب :

ـ امور زراعی و باغی

بر اساس آمار منتشره از سوی جهاد كشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 1379 ، جمع كل اراضی كشاورزی این شهرستان 75/47246 هكتار می باشد كه از این مقدار 16/18 درصد ( 8578 هكتار ) بصورت دیم و 77/64 درصد ( 30601 هكتار ) بصورت آبی كشت می شوند . كل تولیدات این شهرستان در سال زراعی 1379 ـ 1378 ، 5/389235 تن بوده است كه 87/75 درصد آن تولیدات زراعی و 13/24 درصد دیگر تولیدات باغی می باشد و این شهرستان از لحاظ اراضی كشاورزی ، تولیدات زراعی و باغی به ترتیب در رتبه های ششم و دوم و سوم استان قرار دارد . همچنین این شهرستان در تولید پیاز و چغندرقند و خیار در مقام اول و در تولید سیب زمینی و خربزه و یونجه و انگور و جو در مقام دوم و در تولید سیب درختی و بادام و میوه جات هسته دار و گوجه فرنگی در مقام سوم استان قرار دارد .

شهرستان‌‌میاندوآب‌در‌تولید‌پیاز‌در‌مقام‌اول‌در‌استان قرار‌دارد

شهرستان‌‌میاندوآب‌در‌تولید‌انگور‌در مقام‌دوم ‌استان قرار‌دارد

امور دام ، طیور و زنبور عسل :

بر اساس آمار جهاد كشاورزی استان در سال 1379 ، تعداد زنبورستانهای این شهرستان 255 واحد می

باشد كه 1725 كندو در آنها نگهداری می شود . از این میزان كندو 29/48 درصد ( 833 عدد ) كندوی مدرن و 71/51 درصد ( 892 عدد ) كندوی بومی می باشند . میزان تولید عسل در این شهرستان در سال 1379 ، 12700 كیلوگرم می باشد كه 87/70 درصد توسط كندوهای مدرن و 13/29 درصد توسط كندوهای بومی تولید شده است . این شهرستان با دارا بودن 39/9 درصد زنبورستان ، 31/0 درصد كندوی مدرن ، 63/1 درصد كندوی بومی و 41/1 درصد در تولید عسل از كل استان به ترتیب در رتبه های هفتم و سیزدهم و نهم و سیزدهم استان قرار دارد .

میزان تولید گوشت سفید مرغ در سال 1378 در این شهرستان 12/1916 تن بوده است كه 57/1795 تن
آن از طیور صنعتی و 49/107 تن از طیور سنتی و 06/13 تن از سایر ماكیان تهیه شده است . این شهرستان با دارا بودن 98/5 درصد از كل تولید گوشت سفید مرغ استان از لحاظ تولید این فرآورده در رتبه ششم استان قرار دارد . باز بر همین اساس میزان كل تولید تخم مرغ در    این شهرستان در سال 1378 ، 43/1421 تن بوده است كه 06/1002 تن آن توسط طیور صنعتی 97/383 تن توسط طیور سنتی و 40/35 تن از سایر ماكیان تولید شده است .  از كل تولیدات تخم مرغ در استان ، 21/14 درصد در این شهرستان تولید می شود و این شهرستان از این لحاظ در رتبه سوم استان قرار دارد .

در سال 1378 در این شهرستان 216293 راس گوسفند و بره ، 17758 راس بز و بزغاله ، 71638 راس گاو بومی ، 5263 راس گاو دورگ 1472 راس گاو اصیل ، 15629 راس گاومیش ، 1460 راس تك سمیها وجود داشته است . این شهرستان از لحاظ دارابودن (304) شتر در مقام اول استان قرار دارد و از لحاظ دارا بودن گاو بومی در مقام دوم استان قرار دارد . 

شهرستان‌‌میاندوآب‌از‌لحاظ‌دارا‌بودن‌گاو‌بومی‌ در‌مقام‌دوم‌ ‌استان قرار‌دارد

میزان تولید گوشت قرمز این شهرستان در سال 1378 ، 99/3405 تن می باشد كه بیشتر توسط گوسفند و بره ، گاومیش و گاو دورگ تولید شده است . همچنین میزان تولید شیر خام در این شهرستان 84/38225 تن می باشد كه بیشتر توسط گاو دورگ و گاو بومی و گاو اصیل تولید شده است . این شهرستان از لحاظ تولید گوشت قرمز و شیر خام به ترتیب در رتبه های پنجم و چهارم استان قرار دارند .

شهرستان‌‌میاندوآب‌از‌لحاظ‌دارا‌بودن‌شتر در‌مقام‌اول ‌استان قرار‌دارد

امور شیلات و كرم ابریشم :

بر اساس آمار متشر شده از سوی اداره شیلات استان در سال 1379 ، تعداد مزارع پرورش ماهی این شهرستان 10 واحد می باشد كه از این میزان 4 واحد به تولید ماهیان گرم آبی و 6 واحد دیگر به تولید ماهیان سرد آبی در استخرهای دو منظوره می پردازد كل مساحت فعال پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی ( قزل آلا ) به    ترتیب 38 و 05/13 هكتار می باشد كه از این میزان  مزارع 8/34 تن ماهی سردآبی دو منظوره و 5/10 تن ماهی گرم آبی برداشت شده است . این شهرستان از لحاظ تولید ماهیان سرد آبی در رتبه سوم استان قرار دارد .

منابع فعال طبیعی و نیمه طبیعی این شهرستان برای پرورش ماهیان گرم آبی ( كپور ، آمور ، فیتوفاگو ...) 1 واحد می باشد كه مساحت بالغ بر 450 هكتار را تشكیل می دهند و تولید آنها در سال 1379 ، 120 تن
بوده است . این شهرستان از لحاظ دارا بودن منابع طبیعی و نیمه طبیعی برای پرورش ماهیان گرم آبی در رتبه سوم استان و از لحاظ تولید این نوع ماهی در این منابع در رتبه سوم استان قرار دارد . در این شهرستان از منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی برای تولید ماهی سرد آبی استفاده نمی شود . همچنین در این شهرستان كرم ابریشم پرورش داده نمی شود .

شهرستان‌‌میاندوآب‌از‌لحاظ‌پرورش‌ماهیان‌گرم‌آبی‌دررتبه‌سوم ‌استان قرار‌دارد

وضعیت بخش صنعت در شهرستان میاندوآب :

بر اساس سرشماری عمومی صنعت و معدن در سال 1373 ، تعداد كل كارگاههای صنعتی شهرستان 7327 واحد می باشد كه 7087 واحد آن كارگاه كوچك 240 واحد دیگر جزو كارگاههای بزرگ می باشند . سهم این شهرستان از كل كارگاههای استان ، كارگاههای بزرگ و كارگاههای كوچك به ترتیب 44/8 ، 80/9 و 40/8 درصد می باشد این استان از لحاظ داشتن كارگاههای بزرگ و كوچك به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارد .

از كل 7327 واحد كارگاه صنعتی در این شهرستان 6974 واحد كمتر از 6 نفر كاركن ، 113 واحد ما بین 9 ـ 6 نفر كاركن 219 واحد مابین  49 ـ 10 نفر كاركن و 21 واحد بیشتر از 50 نفر كاركن دارند .

تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سوی اداره كل صنایع استان تا پایان سال 1379 در این شهرستان 1 فقره می باشد . كه باعث ایجاد اشتغال به تعداد 3 شغل و سرمایه گذاری بالغ بر 552 میلیون ریال شده است . این شهرستان از لحاظ پروانه بهره برداری صادر شده در رتبه هفتم قرار دارد .

 

شهرك صنعتی میاندوآب :

این شهرك در كیلومتر 8 جاده میاندوآب ـ شاهین دژ    قرار دارد مساحت كل شهرك 5434/121 هكتار ، مساحت زمین صنعتی 101 هكتار و تعداد قطعات تقسیم شده 7  قطعه می باشد . تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در این شهرك ، 12 واحد و تعداد شاغلان در این شهرك 177 نفر می باشند . در این شهرك صنعتی از كل كارگاهها ، 1 واحد در صنایع فلزی ، 3 واحد در صنایع شیمیایی ، 1  واحد درصنایع نساجی ،2 واحد در صنایع مواد غذایی ، 1 واحد در صنایع سلولزی ، 3 واحد در صنایع كانی غیر فلزی و 1 واحد در بخش خدمات فعالیت می كند . شهرك صنعتی میاندوآب از لحاظ تعداد واحد صنعتی و میزان اشتغال چهارمین صنعتی استان آذربایجان غربی می باشد .

صنایع‌نساجی‌شهرستان‌‌میاندوآب‌‌در‌چهارمین‌ رتبه‌قرار‌دارد

وضعیت بخش معدن در شهرستان میاندوآب :
در سال 1380 تعداد معادن فعال این شهرستان 1 واحد می باشد كه عمده ترین ماده معدنی استخراج شده از این معادن سنگ معدن می باشد . میزان كل سرمایه گذاری انجام شده در معادن این شهرستان 874/328 میلیون ریال می باشد . بیشتر سرمایه گذاریها در استخراج مواد معدنی آهك صورت گرفته است . بیشترین ذخایر معدنی در این شهرستان مربوط به مواد معدنی سنگ آهك می باشد . این شهرستان از لحاظ تعداد معادن در رتبه نهم و میزان سرمایه گذاری انجام شده در معادن در رتبه سیزدهم استان قرار  دارد .
 
وضعیت معادن بهره برداری در شهرستان میاندوآب :
نام معدن
نوع ماده معدنی
میزان ذخیره ( هزار تن )
میزان استخراج اسمی سالانه ( هزار تن )
میزان سرمایه گذاری میلیون ریال
قطعی
احتمالی
سنگ‌آهك‌ابراهیم‌آباد
سنگ آهك
5/1012
ــ
15
874 / 358
 
بازارهای محلی شهرستان میاندوآب :
تعداد بازارهای موجود در شهرستان 4 عدد می باشد كه اجناس شامل دام زنده ، فرآورده های دامی ، پوشاك ، فرش ، صنایع دستی ، لوازم خانگی ، خشكبار ، خواربار ، حبوبات ، غلات در این بازارها عرضه می شود قدمت این بازارها 70 سال می باشد . پر رونق ترین فصل بازار ، فصل پائیز و كم رونق ترین فصل

بازار فصل زمستان می باشد و بیشتر این بازارها در روز پنج شنبه ، جمعه و سه شنبه و چهارشنبه برگزار   می شود . مالكیت زمین بازار تحت اختیار بخش دولتی می باشد . مجموع حجم معاملات این بازارها در هفته 410 میلیون ریال می باشد .
شهرستان‌‌میاندوآب‌در‌تولید‌گوجه‌فرنگی‌‌در مقام‌سوم ‌استان قرار‌دارد
شهرستان‌‌میاندوآب‌در‌تولید‌میوه‌جات‌هسته‌داردر مقام‌سوم ‌استان قرار‌دارد
نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

babecolate.com/safe-buy-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:43 ق.ظ

Amazing quite a lot of beneficial data!
buy cheap cialis in uk cialis professional from usa we recommend cheapest cialis we recommend cialis info low dose cialis blood pressure cialis for bph buy cialis online cheapest generic cialis with dapoxetine generic cialis with dapoxetine generic cialis 20mg uk
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:23 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis dosage recommendations generic cialis 20mg uk cialis pills price each discount cialis the best site cialis tablets enter site 20 mg cialis cost cialis bula cialis uk next day buy cialis uk no prescription generico cialis mexico
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:01 ب.ظ

Wow quite a lot of helpful facts.
buy viagra without rx viagra tablets online purchase buy genuine viagra online buy herbal viagra online purchase of viagra where can you buy viagra over the counter viagra pharmacy viagra cheap viagra viagra with prescription online can i buy viagra without prescription cheap online pharmacy uk
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 04:49 ق.ظ

Superb content. With thanks.
get cheap cialis tesco price cialis cialis tadalafil buy online cialis 5mg cialis kamagra levitra cialis dosage cialis soft tabs for sale american pharmacy cialis cialis authentique suisse prezzo di cialis in bulgaria
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 03:33 ق.ظ

Kudos, Plenty of posts.

interactions for cialis how to purchase cialis on line cialis baratos compran uk cialis online are there generic cialis cialis sans ordonnance cialis tablets australia only best offers 100mg cialis buying cialis in colombia comprar cialis 10 espa241a
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:51 ق.ظ

Many thanks, Very good stuff!
calis cialis canada on line cialis generico en mexico acheter cialis meilleur pri cialis alternative chinese cialis 50 mg can i take cialis and ecstasy cialis generic availability achat cialis en suisse cialis kaufen wo
کاشت مو در تبریز
جمعه 7 مهر 1396 04:00 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
مناقصات
پنجشنبه 6 مهر 1396 05:56 ق.ظ
سایتتون عالیه به سایت ما هم سر بزنید
How does Achilles tendonitis occur?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:47 ق.ظ
You actually make it appear really easy along with your presentation however I find this matter to be
really one thing which I think I'd never understand. It seems too complex
and very extensive for me. I'm taking a look ahead for your next post, I will attempt to get the hold of it!
How long does Achilles tendonitis last for?
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:54 ق.ظ
I think this is one of the most significant info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general
things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D.
Good job, cheers
http://claribelluttmer.soup.io/
شنبه 14 مرداد 1396 08:44 ب.ظ
I enjoy, cause I discovered just what I was taking a look
for. You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a
great day. Bye
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:46 ق.ظ
It's remarkable to pay a quick visit this website and reading the views of all mates
on the topic of this post, while I am also eager of getting familiarity.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:49 ب.ظ
I'll immediately grab your rss as I can't find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly permit me understand so that I may just subscribe.
Thanks.
کاظمی
دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 10:13 ق.ظ
کاظمی 09117757541
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر