تبلیغات
میاندوآب - جغرافیای انسانی شهرستان میاندوآب 1


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

جغرافیای انسانی شهرستان میاندوآب 1

نوشته شده توسط:admin administrator
دوشنبه 30 خرداد 1390-08:45 ق.ظ

جمعیت و خانوار
طبق آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن شهرستان میاندوآب در سال 1375 تعداد 209840 نفر جمعیت داشته است كه 41/8 درصد از جمعیت كل استان را شامل می‌شود. از این تعداد جمعیت 90141 نفر شهری (96/42) و 119699 نفر روستایی (04/57) می‌باشند. همچنین 102738 نفر از جمعیت این شهرستان را زنان و 107102 نفر را مردان  تشكیل می‌دهند.
جمعیت شهرستان میاندوآب طی بیست سال با رشدی منفی از 231037 نفر در سال 1355 به 209840 نفر در سال 1375 رسیده است.
جمعیت و خانوار شهرستان میاندوآب به تفكیك نقاط شهری و روستایی در سال 55 و 65 و 75.
1375
1365
1355
شرح
209840
90141
119699
42571
19743
22828
148
88/4
04/57
309476
111757
197686
54419
21364
33054
14/88
62/5
88/63
231037
49328
181709
41483
9446
32037
19/44
1/6
65/78
جمعیت شهرستان
جمعیت شهری
جمعیت روستایی
خانوار شهرستان
خانوار شهری
خانوار روستایی
تراكم نسبی جمعیت
میانگین وسعت خانوار
درصد جمعیت روستایی
 
متوسط نرخ رشد سالیانه آن در دهة اول مورد مطالعه 029/0 و در دهه دوم 038/0- درصد بوده است به این ترتیب با توجه به متوسط نرخ رشد سالیانه استان كه در دهه‌های اول و دوم به ترتیب 036/0 و 022/0 درصد می‌باشد این شهرستان از نرخ پایین‌تری نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهای مهاجر فرست به حساب می‌آید.
تعداد خانوار این شهرستان به تبع جمعیت آن پیوسته روند افزایشی داشته و از 41483 خانوار در سال 1355 به 42571 خانوار در سال 1375 افزایش یافته است. البته طی این مدت میانگین وسعت خانوار شهرستان بتدریج كاسته شده و از 1/6 نفر در اول دوره به 88/4 نفر در آخر دوره رسیده است افزایش سریع تعداد خانوار در دهه اول نیز بطوریكه ملاحظه می‌شود تحت تاثیر دو عامل رشد جمعیت و كاهش میانگین وسعت خانوار بوده است. با كاهش جمعیت شهرستان از تراكم نسبی جمعیت كاسته شده و از 19/44 نفر در كیلومتر مربع در سال 1355 به 148 نفر در كیلومتر مربع در سال 1375 رسیده است.
 
ساختار سنی و جنسی
در دوره مورد مطالعه ساختار سنی جمعیت شهرستان به سوی یك تعادل نسبی گرایش دارد و از شدت جوانی جمعیت كاسته شده است. در سال 1375 سهم جمعیت كمتر از 15 سال شهرستان به 06/39 درصد كاهش یافته است در حالیكه سهم جمعیت 64-15 ساله با افزایش روبرو بوده و به رقم 08/57 درصد رسیده است. این امر در گروه سنی 65 سال به بالا نیز اتفاق افتاده است. مسلماً كاهش شدت جوانی جمعیت شهرستان به عنوان یك تحول مثبت تلقی می‌شود و اثرات آن در پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی پدیدار خواهد شد. 
در آبان 1375، از 209840 نفر جمعیت شهرستان، 107102 نفر مرد و 102738 نفر زن بوده‌اند كه در نتیجه، نسبت جنسی برابر 104 به دست می‌آید. به عبارت دیگر، در این شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت برای اطفال كمتر از یكساله 115 و برای بزرگسالان (65 ساله و بیشتر) 119 بوده است. نسبتهای مذكور در نقاط شهری به ترتیب، 113 و 103 و در نقاط روستایی 116 و 132 بوده است. از جمعیت این شهرستان 06/39 درصد در گروه سنی كمتر از 15 ساله، 08/57 درصد در گروه سنی 64-15 ساله و 87/3 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته‌اند.
گروههای عمده سنی شهرستان به تفكیك جنس و نقاط شهری و روستایی در سال 1375
 
نقاط روستایی
نقاط شهری
كل شهرستان
گروههای عمده سنی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
زن
مرد
جمع
درصد
119699
48611
27582
38848
4658
-
00/100
61/40
04/23
45/32
89/3
-
90141
33343
18387
34950
3461
-
00/100
99/36
40/20
77/38
84/3
-
102738
39710
22972
36348
3708
-
107102
42244
22997
37450
4411
-
209840
81954
45969
73798
8119
-
00/100
06/39
91/21
17/35
87/3
-
جمع
كمتر از 15 سال
15-24 سال
64-25 سال
65 سال و بیشتر
نامشخص
میانگین سنی جمعیت شهرستان در سال 1375 حدود 58/23 و میانه سنی حدود 47/19 محاسبه گردیده كه این شاخصها تا حدی به شاخصهای مربوط به استان نزدیك می‌باشد.
نمودار 1 – هرم سنی جمعیت شهرستان میاندوآب

نمودار 1- هرم سنی شهرستان میاندوآب

 
الگوی سكونت
این شهرستان طی بیست سال از میزان شهر نشینی نسبتاً بالایی برخوردار بوده است و به این دلیل تحولات شدیدی را در جابجایی جمعیت شهری و روستایی شاهد بوده است. بطوری كه میزان شهرنشینی از 35/21 درصد در سال 1355 به 96/42 درصد در سال 1375 رسیده است. یعنی طی بیست سال 61/21 درصد بر میزان شهرنشینی جمعیت افزوده شده است.
1379
1375
1355
طبقه
درصد
تعداد روستا
درصد
تعداد روستا
درصد
تعداد روستا
00/100
91/16
35/7
09/8
46/8
28/17
01/18
87/12
19/9
84/1
272
46
20
22
23
47
49
35
25
5
00/100
81/21
19/3
19/3
04/9
34/22
87/22
12/77
26/4
53/0
188
41
6
6
17
42
43
24
8
1
100
96/15
74/2
24/3
73/8
20/18
94/23
70/19
23/6
25/1
401
64
11
13
35
73
96
79
25
5
جمع
4-1 خانوار
9-5 خانوار
19-10 خانوار
49-20 خانوار
99-50 خانوار
199-100 خانوار
499-200 خانوار
999-500 خانوار
1000 خانوار و بیشتر
در آبان 1375 در این شهرستان از 42548 خانوار معمولی ساكن 99/99 درصد در واحد مسكونی معمولی زندگی می‌كردند. این نسبت هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی 99/99 درصد بوده است.  

 
نوع واحد
جمع
ساكن در شهر
ساكن در روستا
جمع
واحد مسكونی معمولی
چادر
آلونك
كپر
سایر
42548
42544
-
-
-
4
19733
19732
-
-
-
1
22815
22812
-
-
-
3
 
      
       دین و مذهب
در آبان 1375، از جمعیت شهرستان 71/99 درصد را مسلمانان تشكیل می‌داده‌اند. این نسبت در نقاط شهری 47/99 درصد و در نقاط روستایی 90/99 درصد بوده است. مذهب مردم میاندوآب در اكثریت شیعه و در اقلیت سنی می‌باشد.
جدول ـ توزیع نسبی جمعیت بر حسب دین به تفكیك ساكن و غیر ساكن
دین
شهرستان
ساكن
غیرساكن
نقاط شهری
نقاط روستایی
جمع
مسلمان
زرتشتی
مسیحی
كلیمی
سایر و اظهار نشده
00/100
71/99
03/0
01/0
02/0
23/0
00/100
47/99
03/0
02/0
06/0
43/0
00/100
90/99
03/0
-
-
07/0
-
-
-
-
-
-نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:21 ق.ظ

Terrific information. Thanks a lot!
cialis dosage cialis kaufen wo only here cialis pills price cialis best prezzo di cialis in bulgaria we recommend cheapest cialis opinioni cialis generico buy brand cialis cheap cialis super acti cialis prices in england
bubble witch 2 saga cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 09:48 ب.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من باید چیزهای قبلی رو قبول کنم
و شما خیلی فوق العاده است من واقعا دوست دارم آنچه را که دارید داشته باشم
در اینجا خریداری شده، واقعا دوستش دارید و می گوئید و بهترین راه را که در آن ادعا می کنید
آی تی. شما آن را لذت بخش و هنوز هم مراقبت از آن را باقی بماند هوشمندانه.
نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم
این واقعا یک وب سایت فوق العاده است.
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 07:03 ب.ظ
مبادله لینک هیچ چیز دیگری نیست اما به سادگی لینک وبسایت شخص دیگری را در آن قرار می دهد
صفحه در محل مناسب و شخص دیگری نیز همین کار را انجام خواهد داد
در حمایت از شما.
How do you treat Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:53 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who had been doing a little homework on this.
And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here
on your website.
What makes you grow taller during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:36 ق.ظ
Hey there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to
correct this problem. If you have any suggestions,
please share. Cheers!
Pauline
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:57 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining,
but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage
your quality score if ads and marketing with
Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content.
Ensure that you update this again very soon.
Lonna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:52 ق.ظ
Wonderful website. Plenty of helpful info here. I am sending it to
a few buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you on your sweat!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 06:15 ب.ظ
I feel this is among the most significant
information for me. And i am glad reading your article.
However should remark on some basic things, The site taste is perfect, the articles
is actually excellent : D. Excellent task, cheers
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:04 ب.ظ
What's up to every single one, it's really a good for me to pay a
visit this site, it consists of valuable Information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر