تبلیغات
میاندوآب - خدمات میاندوآب


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

خدمات میاندوآب

نوشته شده توسط:admin administrator
دوشنبه 30 خرداد 1390-08:37 ق.ظ

وضعیت خدمات در شهرستان میاندوآب

خدمات علمی فرهنگی

 مراكز آموزش عالی شهرستان میاندوآب

دانشگاه پیام نور شهر میاندوآب

با استناد به آمارنامه استان در سال تحصیلی 80-79 در دانشگاه پیام نور این شهرستان 1699 دانشجو (06/16 درصد از دانشجویان پیام نور استان) در رشته های: ریاضی، حسابداری، مدیریت دولتی- فیزیك- الهیات- علوم تربیتی مشغول به تحصیل می باشند.

 مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب

در دانشگاه آزاد شهرستان میاندوآب، 225 دانشجو (22/2 درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان) شامل 61 نفر در مقطع كارشناسی پیوسته و 164 نفر در مقطع كاردانی و در شاخه های كشاورزی و دامپزشكی و علوم انسانی و هنر تحصیل می كنند.اعضای علمی دانشگاه آزاد 15 نفر می باشد.

 مدارس و دبیرستانها

با استناد به آمار نامه استان در سال تحصیلی 80-1379 در شهرستان میاندوآب تعداد آموزشگاههای موجود در مقطع ابتدایی 316، راهنمایی 124، متوسطه عمومی و پیش دانشگاهی 53 واحد می باشد و تعداد كلاس در مقطع ابتدائی1314، راهنمایی 683، متوسطه عمومی 459 واحد می باشد سهم این شهرستان از كل كلاسهای استان در كلیه مقاطع 76/10 درصد می باشد. همچنین تراكم دانش آموز در كلاس تشكیل شده در كلیه مقاطع تحصیلی 28 نفر می باشد كه نسبت به میانگین استان در رتبه چهارم قرار دارد.

تراكم‌دانش‌آموزان‌در‌شهرستان‌میاندوآب‌نسبت‌به‌میانگین‌استان‌در‌رتبه‌ چهارم‌قرار‌دارد‌

در این شهرستان 1 آموزشگاه آزاد هنری مشغول به فعالیت هنری می شد. در سال تحصیلی 80-1379، 67991 دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل می باشند كه از این میزان 71/45 درصد دانش آموزان دختر و 29/54 درصد دانش آموزان پسر می باشند از كل دانش آموزان این شهرستان 2/45 درصد در مناطق  روستایی و 8/54 درصد در مناطق شهری مشغول به تحصیل می باشند.

سهم این شهرستان از كل دانش آموزان؛ دانش آموزان دختر و پسر استان بترتیب 46/10 و 14/10 و 87/10 درصد می باشد.

تعداد كلاس و كادر آموزشی دوره های مختلف تحصیلی در شهرستان میاندوآب برحسب مناطق شهری و روستایی.

 
راهنمایی
ابتدایی
 
كادر آموزشی
كلاس
كادر آموزشی
كلاس
كادر آموزشی
كلاس
530
459
797
683
1100
1314
كل
476
414
380
340
179
416
شهری
54
45
417
343
921
898
روستایی

در این شهرستان 1 آموزشگاه استثنایی با 16 كلاس آموزشی و 18 كادر آموزشی به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان استثنایی می پردازند لازم به توضیح است كه در این شهرستان در سال تحصیلی 80-1379، 122 دانش آموز مشغول به تحصیل می باشند.

تعداد دانش آموزان شاغل به تحصیل در شهرستان میاندوآب براساس وضعیت مراكز آموزشی (شهری- روستایی)

پیش دانشگاهی
متوسطه عمومی
راهنمایی
ابتدایی
 
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
443
640
1083
7029
6078
13107
11419
8459
19878
18016
15907
33923
كل
ــ
ــ
1083
ــ
ــ
11881
6019
5299
11318
6724
6250
12974
شهری
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
1226
5400
3160
8560
11292
9657
20949
روستایی

مراكز فرهنگی و هنری

با استناد به گزارش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سال 1380 مراكزفرهنگی و هنری شهرستان میاندوآب بشرح زیر می باشد: 3 كتابخانه عمومی (81/6 درصد از كتابخانه های عمومی استان) و 1 سینما باگنجایش 550 نفر(29/6 درصد از ظرفیت صندلیهای سینمایی استان) و1 موزه 10واحد عرضه محصولات فرهنگی (26/8 درصد از واحدهای عرضه محصولات فرهنگی استان) و3 مركز بازیهای رایانه ای و4 چاپخانه (16/8 درصد از چاپخانه های استان).در شهرستان میاندوآب 1 ناشر (1/0 درصد از ناشران استان) به كار نشر كتاب وروزنامه ومجله می پردازند.

نمایی‌از‌موزة‌شهرستان‌میاندوآب

‌نمایی‌از‌مجتمع‌فرهنگی‌و‌هنری‌شهرستان‌ میاندو‌آب

خدمات گردشگری شهرستان میاندوآب

حمل ونقل جاده ای

با استناد به آمار نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزیدر سال 1379 مجموعه راههای موجود درشهرستان اعم از راه آسفالته اصلی و فرعی و راه دسترسی و راه شنی و راه آسفالته روستایی در حدود 38/380 كیلومتر(22/5 درصد از كل استان) می باشد كه 5/49 كیلومتر از آن را راه آسفالته اصلی (78/7 درصد از راههای آسفالته اصلی استان) و96 كیلومتر از آن را، راه آسفالته فرعی (4/5 درصد از راههای آسفالته فرعی استان) و 39 كیلومتر از آن را راه دسترسی و 14 كیلومتر از آن را راه فرعی شنی(15/5 درصد از راههای فرعی شنی استان) و 8/52 كیلومتر را راه آسفالته روستایی(08/4 درصد از راههای آسفالته استان) و 08/129 كیلومتر راه شنی روستایی(33/4 درصد از راههای شنی روستایی استان) تشكیل می دهد.

در شهرستان میاندوآب 8 شركت تعاونی مسافربری فعالیت می كنند. بطور متوسط روزانه 71 اتوبوس(64/9 درصد از اتوبوسهای بین راهی استان) و 130 مینی بوس(63/26 درصد از مینی بوسهای بین راهی استان) در این شهرستان تردد می كنند و در این شهرستان 4 گاراژ باربری (12/5 درصد از گاراژهای باربری استان) فعالیت می كنند.

در سطح شهرستان میاندوآب 4 دستگاه اتوبوس (19/2 درصد از اتوبوسهای داخل شهری استان) و 25 مینی بوسهای(76/9 درصد از مینی بوسهای داخل شهری استان) و 572 دستگاه تاكسی (16/9 درصد از تاكسیهای استان) با ارائه خدمات مشغولند و در سطح شهر 15 دفتر تاكسی سرویس با 96 خودرو تاكسی سرویس فعالیت می كنند.

بررسی تصادفات استان در بهمن ماه سال 1380 نشان می دهد كه شهرستان میاندوآب در این ماه 17 تصادفات منجر به جرح و 32 تصادف منجر به خسارت داشته است.

 

خدمات اقامتی و پذیرایی

در شهرستان میاندوآب 1 هتل یك ستاره با 17 اتاق و 33 تخت و 2 سوئیت و 3 مسافرخانه با 27 اتاق و 71 تخت وجود دارد.

در سطح شهرستان میاندوآب 7 واحد چلوكبابی و چلوخورشت، 5 تالار پذیرایی خصوصی و 2 غذاخوری سنتی و 50 قهوه خانه سنتی وجود دارد.

 

خدمات بهداشتی و درمانی

با استناد به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال 1379 شهرستان میاندوآب دارای 1 بیمارستان (16/4 درصد از بیمارستانهای استان) با 100 تخت (68/2 درصد از تختهای بیمارستانی استان) و1 مركز بهداشت (14/7 درصد از مراكز بهداشتی استان) و 1 آزمایشگاه دولتی (5 درصد از آزمایشگاههای دولتی استان) و 3 آزمایشگاه خصوصی (66/6 درصد از آزمایشگاههای خصوصی استان) و 1 رادیولوژی دولتی (5 درصد از رادیولوژی های دولتی استان) و 1 رادیولوژی خصوصی (57/3 درصد از رادیولوژی‌های خصوصی استان) و 3 فیزیوتراپی خصوصی (11/11 درصد از فیزیوتراپی های خصوصی استان) و 1 داروخانه دولتی (14/7 درصد از داروخانه های دولتی استان) و فاقد فیزیوتراپی دولتی و 11 داروخانه خصوصی (79/6 درصد از داروخانه های خصوصی استان) و 17 مركز بهداشتی درمانی (09/9 درصد از مراكز بهداشتی درمانی استان) و 70 خانه بهداشت(39/8 درصد از خانه بهداشتهای استان) می باشد.

در سطح شهرستان میاندوآب 70 پزشك عمومی (96/7 درصد از پزشكان عمومی استان) و 47 پزشك متخصص (93/7 درصد از پزشكان متخصص استان) و 12 دندانپزشك (1/5 درصد از دندانپزشكان استان) به مداوای بیماران می پردازند.

با استناد به گزارش مركز اورژانس استان در سال 1380 در این شهرستان یك پایگاه تك آمبولانسی شهری – جاده ای به ارائه خدمات اورژانس درمانی به هموطنان می پردازند.

 

خدمات ورزشی و تفریحی

با استناد به آمار نامه استان: شهرستان میاندوآب در سال 1379 دارای امكانات ورزشی  به شرح زیر می باشد:

2 میدان فوتبال چمن(10درصد از كل استان)، 1 میدان فوتبال خاكی(55/5 درصد از كل استان)، 4 زمین والیبال و بسكتبال سرپوشیده(10درصد از كل استان) و فاقد زمین والیبال و بسكتبال روباز و همچنین فاقد زمین تنیس روباز و سرپوشیده است. این شهرستان در سایر رشته های ورزشی شامل (شطرنج، بدمینتون، ژیمناستیك،...) دارای 2 زمین روباز (33/8 درصد از كل استان) و 7 زمین سرپوشیده (64/8 درصد از كل استان) می باشد.

در سطح شهرستان 7 پارك وجود دارد. جمع مساحت پاركهای میاندوآب تا آخر سال 1380، 240000 متر مربع می باشد كه سرانه فضاهای سبز برای شهر میاندوآب توسط سازمان 81/3 متر مربع ذكر شده است.

شهرستان‌میاندوآب‌دارای‌7‌ سالن‌سرپوشیده‌می‌باشد

خدمات بانكی

در سال 1380 شهرستان میاندوآب دارای 5 شعبه بانك ملی (88/5 درصد از شعبات بانك ملی استان) و 2 شعبه بانك صادرات(44/3 از شعبات بانك صادرات استان) و 4 شعبه بانك تجارت (19/5  درصد از

شعبات بانك تجارت استان) و 2 شعبه بانك رفاه (45/6 درصد از شعبات بانك رفاه استان) و 1 شعبه بانك مسكن(5 درصد از شعبات بانك مسكن استان) و 11 شعبه بانك ملت(34/11 درصد از شعبات بانك ملت استان) و 2 شعبه بانك سپه (92/3 درصد از شعبات بانك سپه استان) و 4 شعبه بانك كشاورزی (77/6 درصد از شعبات بانك كشاورزی استان) می باشد.

این شهرستان دارای 1 شعبه در مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد و 1 شعبه مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز بسیجیان می باشد.

 

خدمات ارتباطی

با استناد به آمار نامه استان در سال 1379، شهرستان میاندوآب دارای 1 اداره پست (66/6 درصد از دارات پست استان) و 2 دفتر شهری و ناحیه پستی (76/11 درصد از دفاتر شهری و ناحیه پستی) و 7 نمایندگی پستی(73/6 درصد از نمایندگی های پستی استان) و 4 آژانس پستی شهری (25/10 درصد از آژانسهای پستی شهری) می باشد و در این شهرستان 23624 تلفن نصب شده كه از این تعداد 22861 تلفن در (واحدهای مسكونی 19847 دستگاه و در واحدهای تجاری 2337 دستگاه و در واحدهای دولتی 677 دستگاه) مشغول بكار هستند.

در شهرستان میاندوآب 108 تلفن همگانی داخل شهری (13/6 درصد از تلفنهای همگانی داخل شهری

استان) و 24 تلفن همگانی راه دور(47/7 درصد از تلفنهای همگانی راه دور استان) مشغول به كار هستند.

 

خدمات عمومی

در شهرستان میاندوآب 100 رفتگر(26/9 درصد از رفتگران استان) با 14 ماشین (69/6 درصد از ماشینهای رفتگری استان) كار جمع آوری و دفع زباله را در این شهرستان بر عهده دارند و در این شهرستان 200 زباله دان نصب شده است. شهرستان میاندوآب دارای 6 واحد سرویس بهداشتی می باشد.

 

مراكز خیریه

كمیته امداد خمینی با دارا بودن 1 شعبه در سطح شهرستان میاندوآب اصلی ترین مركز دولتی كمك رسانی به مسافرانی كه به كمك نیاز داشته باشند می باشد.نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:24 ق.ظ

Information well utilized..
buy viagra without presc buy viagra where buy viagra online without rx generic sildenafil uk buy viagra online from canada can i buy viagra without a prescription viagra cheap no prescription buy female viagra viagra uk price uk sildenafil
cialis mail order india
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:25 ب.ظ

Amazing quite a lot of valuable information.
how to purchase cialis on line cialis 20 mg effectiveness comprar cialis 10 espa241a cialis patentablauf in deutschland miglior cialis generico cialis pills price each viagra cialis levitra cialis australia org where cheapest cialis how much does a cialis cost
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:23 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well.
cialis professional yohimbe safe dosage for cialis cialis pas cher paris 40 mg cialis what if i take cialis preise schweiz cialis generic we use it cialis online store cialis generico en mexico we like it safe cheap cialis cialis online
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:54 ب.ظ

Thanks a lot. I value it!
safe site to buy cialis online wow cialis tadalafil 100mg prix de cialis generic cialis levitra cialis coupons printable buy generic cialis cialis online deutschland cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg billiger tadalafilo
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:39 ق.ظ

You actually suggested that perfectly.
generic viagra get a prescription for viagra online viagra online without where can we buy viagra buy viagra india buy generic viagra online safe to buy viagra online where can you buy viagra from online viagra prescription viagra to buy
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 05:09 ب.ظ

You actually expressed it very well!
the best site cialis tablets cialis arginine interactio canada discount drugs cialis how does cialis work we choice cialis uk cialis online holland cialis para que sirve cipla cialis online weblink price cialis usa cialis online
CialisEVILS
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:47 ب.ظ

Incredible a lot of terrific tips!
cialis rezeptfrei cialis patent expiration tadalafil 5mg price cialis best cialis tablets venta cialis en espaa buying cialis overnight fast cialis online cialis preise schweiz only now cialis for sale in us
kung fu pets hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:06 ب.ظ
هر کس دوست دارد شما را دوست داشته باشد
هم. از این قبیل کارها و نمایشهای هوشمندانه! نگه داشتن فوق العاده
بچه ها کار می کنن من شما را به وبلاگ نویسی اضافه کرده ام
Nintendo giveaway
جمعه 24 آذر 1396 06:23 ب.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد Expression Engine پلت فرم وبلاگ نویسی بالا است
در حال حاضر وجود دارد. (از آنچه که خوانده ام) این همان چیزی است که شما دارید
در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
Free Nintendo
سه شنبه 7 آذر 1396 07:55 ب.ظ
سلام! من خیلی دوست دارم نوشتنت کنم! درصد ما بیشتر ارتباط برقرار می کنیم
تقریبا پست شما در AOL است؟ برای حل مشکل من به یک متخصص در این زمینه نیاز دارم.
شاید تو باشی! نگاهی به آینده برای همکار
شما.
Can you grow taller with exercise?
شنبه 18 شهریور 1396 12:29 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with
your website. It looks like some of the written text in your content are
running off the screen. Can somebody else please comment and
let me know if this is happening to them as well?
This could be a issue with my web browser because I've had this happen before.
Kudos
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
شنبه 4 شهریور 1396 04:37 ب.ظ
Because the admin of this web page is working,
no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality
contents.
What makes you grow taller during puberty?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 12:34 ب.ظ
Excellent way of explaining, and fastidious article to get information concerning my presentation focus, which i
am going to present in university.
dortheabohaty.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 06:35 ب.ظ
I blog often and I truly appreciate your information. This great
article has truly peaked my interest. I will take a note of
your website and keep checking for new information about once a week.
I opted in for your RSS feed too.
Vicente
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:03 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed browsing your
blog posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you
write again very soon!
Roxana
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:22 ق.ظ
Everything is very open with a really clear clarification of the issues.

It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for
sharing!
Graig
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:17 ب.ظ
Fine way of telling, and pleasant article to get data regarding
my presentation focus, which i am going to present in school.
Hilton
جمعه 22 اردیبهشت 1396 12:02 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance
my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
manicure
شنبه 9 اردیبهشت 1396 11:48 ق.ظ
Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 09:49 ب.ظ
If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies after that he must be
visit this web site and be up to date every day.
سربداران ایرانی ضد مغول
شنبه 6 آبان 1391 06:20 ق.ظ


آذربایجانی مستحق صدقه نیست. اگر حقوق مردم آذربایجان در 33 سال گذشته به نفع

اشغالگران افغانی غارت نمی شد تا صرف تولید میلیون ها تخم مغول افغانی شود خانه های

آذربایجان مستحکم و مقاوم در برابر زلزله بودند.


حق آذربایجان غارت شده

بهره قوم مغول افغان شده


غاصب حقوق این خلق غیور

بی پدرهای مغول افغان شده

#

سهم تو از ایرانی بودن فقط

مردن و خون دادن است ای آذری


بودجه هایت سهم افغانی شود

چون که غیرتمند هستی آذری


حق آذربایجان غارت شده

سه دهه (33سال) تقدیم افغانی شده


حق آذربایجانی مردن است

چون که تسلیم مغول نگشته است

#

خانه ات ویرانه است ای آذری

چون که بودجه ات نصیب افغانی است


افغانی تخم زنازاده مغول

نور چشم مجلس شورایی است


سه دهه (33 سال) غارتگری ها کرده است

بودجه هایت را مغول ها برده است


خون افغانی بود رنگین تر

حامی تخم زنا هم بیش تر


آذری از بهر ایران کشته شو

بهره اش را تا بَرَد قوم مغول


افغانی چون جنده با خود آوَرَد

حامیانش یقه از بهرش درند

#

خانه ات ویرانه گردید آذری

بودجه ات مصادره شد آذری


در زمان جنگ هستی ایرانی

در زمان صلح هستی اجنبی


بودجه هایت صرف افغانی شده

چون تو پاکی و غیوری آذری

#

خانه ات ویرانه گردید آذری

چون که تو غیرتی هستی آذری


گر فرو در کون خود غیرت کنی

همچو افغان می شوی دردانه ای

#

این زنازاده سگ افغانی است

حجت الاسلام آمریکایی است


کشورش را دست دشمن داده است

مالک ایران ما گردیده است


طابق النعل بنعل صهیونیسم

غاصب ایران مان گردیده است


شد فلسطین کشور ایران ما

چون مغول صاحبخونه گردیده است

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر